Pre otca a syna

Za Jeden Povraz je zážitkový pobyt v prírode, určený pre rodičov a ich deti.

Za Jeden Povraz ponúka možnosť prežiť dva dni a noci v prírode. Rodič a dieťa budú musieť spolupracovať, aby si zabezpečili prístrešok, oheň, potravu a vodu. Súčasťou zážitku je spánok v lese, presuny peknou prírodou, praktické úlohy aj základná teória z tém zálesáctva a prežitia.

Koncept je založený na vzájomnej spolupráci pri plnení úloh.

Rodina si musí postaviť prístrešok na noc, založiť oheň, získať a upraviť vodu, či nazbierať a uloviť potravu. Pri presunoch účastníci využijú základy topografie, pri zbere rastlín základy botaniky a ďalšie pri varení, stavaní prístrešku, hľadaní potravy…

Dieťa má možnosť sledovať úsilie rodiča zabezpečiť všetko potrebné, ale aj postarať sa o rodiča v simulovanej situácii.