Viac o zážitku…

Stretnutie účastníkov je zvyčajne v piatok do 16:00 v Martine na určenom parkovisku. Po úvodných inštrukciách nasleduje presun do táboriska, s krátkymi zastávkami na zber materiálu potrebného pre večerné úlohy. Po príchode do táboriska a základnom občerstvení (ak zvolíte nižšiu obtiažnosť), prebehne ukážka stavby prístrešku inštruktorom a následne stavba prístrešku účastníkmi.

Keď je vytvorené základné zázemie, posunieme sa k zakladaniu ohňa. Zapálime oheň iskrami z firesteelu, použitím kresadla a kameňa, trením a inými netradičnými technikami. Máme prístrešok a oheň a môže sa variť. 🙂 Varí sa úsporne, na skladacích pieckach – drievkačoch.

Druhý deň sa nesie v tónoch krátkych prednášok a ukážok k úlohám. Účastníci si musia nájsť potravu v prírode (vybrané rastliny), urobiť improvizovaný filter na vodu a nájsť stravu v mŕtvych schránkach, pomocou topografických zručností. Program je plný hier a úloh. V jednej z nich napríklad musí dieťa ošetriť rodiča a prevziať zodpovednosť za oheň, varenie alebo prístrešok, len s obmedzenou pomocou od rodiča.

Na tretí deň sú pripravené kratšie úlohy, zbalenie táboriska a vyhodnotenie.

Počas pobytu rodina strávi veľa času mimo skupiny, hlavne pri plnení úloh. Prednášky a ukážky sú spoločné, ale úlohy sú navrhnuté tak, aby rodič strávil čo najviac času s dieťaťom mimo skupiny.

Praktické informácie:

  • odporúčaný vek dieťaťa je minimálne 13 rokov
  • v blízkosti táboriska je lesná latrína
  • pobyt prebieha v okolí Martina
  • organizačné pokyny a zoznam výstroje sú účastníkom zaslané v predstihu
  • je vždy na rozhodnutí rodiča, či sa jednotlivých aktivít zúčastnia alebo nie
  • pobyt sa neruší ani v prípade zlého počasia
  • v táborisku je vždy k dispozícii pitná voda, jedlo a prvá pomoc